Gramatyka (rodzajniki)

Korzystacie na lekcji z kolorowych kartek? Świetnie nadają się do utrwalania rodzajników w języku niemieckim. W niektórych podręcznikach spotkamy podobną kolorystykę dla rodzajników. Rodzaj męski ma kolor niebieski (der), dla rodzaju żeńskiego przypisano kolor czerwony (die), natomiast dla rodzaju nijakiego spotkamy się z kolorem zielonym (das). Nauczyciel podaje słówko, uczniowie packą wskazują jeden z kolorów przypisany do danego rodzaju. Np. Nauczyciel wymiawia Katze, uczniowie wskazują czerwoną kartkę. 

Komentarze