Gramatyka (Perfekt)

Warto dać się inspirieren i śledzić blogi innych językowców. Często zaglądam na @ngschool.
Dziś propozycja zadania do przećwiczenia znajomości form bezokolicznikowych i Perfektu.
Uczniowie otrzymują przygotowany dla nich handout z czasownikami regularnymi i nieregularnymi (bezokolicznik lub Partizip II). Zadaniem uczniów jest wskazanie i zaznaczenie czasowników należących do danej grupy (karteczki różowe dla nieregularnych, karteczki żółte dla czasowników regularnych). Następnie uczniowie uzupełniają podane czasowniki i wpisują bezokolicznik (powyżej) lub Partizip II (poniżej). Super ćwiczenie dla visuelle Typen.

Więcej inspiracji znajdziecie na blogu @ngschool


Komentarze