Gadżety (Skrzynka na listy/Briefkasten)

Mimo, że die Sommerferien sind vorbei, to jednak warto na pierwszych zajęciach odnieść się do wakacyjnych przeżyć i wspomnień. Uczniowie zazwyczaj chętnie opowiadają o swoich wakacjach.
Zestaw skrzynki na listy wraz z wyposażeniem (pocztówki, znaczki i koperty) możemy wykorzystać do rozwijania sprawności Schreiben. Zadaniem uczniów jest "wysłanie" pocztówki z wakacji.  Każdy uczeń krótko opisuje swoje wakacyjne przygody i wrzuca kartkę do skrzynki na listy. Następnie prosimy jednego ucznia o wylosowanie pocztówki i przeczytanie jej na forum klasy. Uczeń próbuje odgadnąć, kto jest nadawcą widomości.  

Skrzynka na listy z wyposażeniem (Flying Tiger)

Komentarze