Szkolenia (Goethe Institut)

W maju w kilku polskich miastach odbędą się szkolenia poświęcone Landeskunde. 17.05.2019 w Słupsku, 23.05.2019 w Łodzi lub 30.05.2019 w Częstochowie organizowane są szkoleniu pt.:  "Treści realioznawcze na zajęciach lekcyjnych - w internecie i za pomocą internetu".
Więcej informacji znajdziecie na stronie Goethe Institut

Źródło: www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/unt/for/gia/fka.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21518593

Komentarze