TIK (Padlet)

Uwielbiam padlet, bo usprawnia pracę nauczyciela. Padlet to virtuelle Tafel, na której możemy umieścić takst, zdjęcie, film lub link. Wszystko w jednym miejscu, dostępne w każdej chwili. Pozwala nam na przechowywawnie różnych materiałów potrzebnych do danej lekcji/klasy. Nasz padlet możemy również udostępnić uczniom, żeby uzupełniali go o swoje wpisy. 

Padlet Fajna lekcja niemieckiego

Komentarze